Až 2 roky záruka

Služba 24/7 (naléhavé opravy)

Pokud díl neopravíme, nic neplatíte

Sklad náhradních dílů s více než 150 000 položkami

CNC

Vyhledat: {{productSearch}}

CNC

Co je CNC řízení?

CNC (Computer Numerical Control) řízení je systém řízení soustruhů a fréz počítačem. CNC systémy se obvykle využívají u obráběcí technologie k přesnému odebírání plastového, dřevěného nebo kovového materiálu. CNC řízení umožnilo vývoj nových obráběcích technologií, jako je laserové řezání a elektrojiskrové obrábění.

K čemu slouží řídicí jednotky CNC?

Řídicí jednotky CNC se využívají mimo jiné při zpracování materiálů. CNC řízení se používá například při laserovém řezání, sváření, ohýbání a děrování. CNC řízení je vhodné zejména tam, kde je potřeba vyrábět velká množství složitých výrobků.

Výhody CNC

Použití CNC systémů má řadu výhod:

  • práce s CNC nabízí vysokou přesnost a krátkou dobu prostojů;
  • použití CNC zajišťuje trvale vysokou kvalitu;
  • CNC nabízí flexibilní a všestranné řízení obráběcích strojů.

Opravy CNC

UNIS Group má rozsáhlé zkušenosti s opravami CNC dílů. Je například možné nechat si opravit řídicí desku, propojovací desku, napájecí zdroj, řídicí panel nebo zpětnovazební systém. UNIS Group provádí opravy na úrovni součástek, takže dovedeme opravovat všechny značky, typy a výrobní řady, například Siemens, Fanuc a Heidenhain. Po opravě probíhá pečlivé testování (komunikační porty, bezpečnostní obvody, ukládání parametrů atd.). Na opravy je poskytována záruka až 2 roky.

Až 2 roky záruka

Služba 24/7 (naléhavé opravy)

Pokud díl neopravíme, nic neplatíte

Sklad náhradních dílů s více než 150 000 položkami