Cirkulární od samého počátku

Naše budoucnost je cirkulární – na tom se všichni v roce 2020 shodneme. Avšak ve společnosti UNIS Group to víme již mnohem déle, a proto jsou naše služby založeny na trvanlivosti a cirkulárním přístupu. Již od roku 1984 umožňujeme našim zákazníkům z celého světa, aby mohli používat své existující systémy co možná nejdéle, a nebyli tak nuceni investovat do nových. Opravujeme vadnou elektroniku, a pokud potřebné součástky již nejsou dostupné, společně se zákazníkem hledáme vhodné alternativy.

Aktivně se podílíme na cirkulární ekonomice, neboť znovu zprovozňujeme zastaralou nebo vadnou elektroniku a tyto výrobky opět používáme ve výrobním procesu.

UNIS Group dává vaší elektronice druhý život! Společnost UNIS Group nabízí udržitelné služby oprav, aby prodloužila životnost vašich průmyslových zařízení. Vždy jsme se rovněž zabývali získáváním nových a použitých elektronických výrobků. Vadnou elektroniku u nás můžete také odevzdat! Získané materiály se snažíme maximálně znovu využít a součásti, které již nelze odpovědným způsobem dále využít, řádně recyklujeme. Tímto způsobem přispíváme ke snižování dopadu na životní prostředí a ke zlepšování světa kolem nás.

Chtěli byste se k nám přidat a pomoci nám budovat trvale udržitelnou budoucnost a cirkulární přístup? Kontaktujte nás.