Opravy elektroniky CNC systémů

UNIS Group má bohaté zkušenosti s opravou CNC řídicích jednotek. Proces opravy se zaměřuje na funkčnost těchto prvků:

 • Napájecí zdroje
 • Řídicí jednotky
 • Obslužné panely
 • Propojovací desky
 • Polohovací moduly
 • Průmyslové sítě
 • Zpětná vazba
 • Vstupy/výstupy

Po dokončení opravy se řídicí jednotka CNC přezkouší, je-li to možné. Na opravu poskytujeme až dvouletou záruku.

Přezkoušení zahrnuje tyto oblasti:

 • Přezkoušení komunikačních rozhraní
 • Přezkoušení paměti parametrů
 • Přezkoušení modulů V/V, jsou-li instalovány
 • Přezkoušení monitorů ve spojení s řídicí jednotkou
 • Přezkoušení bezpečnostních desek
 • Dlouhodobé zkoušky stability
 • Přezkoušení vstupních připojení dalšího enkodéru pomocí enkodérového simulátoru

ZKONTROLOVAT AKTUÁLNÍ ZÁSOBY | CNC

Opravy CNC systémů