Opravy elektroniky robotických systémů

UNIS Group má zkušenosti s opravami těchto jednotek:

 • Napájecí zdroje
 • Ovladače robotických systémů
 • Servoměniče používané v elektronice robotických systémů
 • Procesorové desky
 • Servoprocesorové desky
 • Bezpečnostní desky
 • Desky se systémovými vstupy/výstupy
 • Síťové propojovací desky
 • Servomotory

Je-li to možné, opravovaná elektronika se po dokončení opravy otestuje. Na opravu poskytujeme až dvouletou záruku.

Přezkoušení elektroniky robotických systémů zahrnuje tyto kroky:

 • Přezkoušení opravované elektroniky v řídicí jednotce, je-li to možné
 • Přezkoušení výkonových modulů při jmenovitém výkonu
 • Přezkoušení ovladačů robotických systémů
 • Přezkoušení modulů V/V
 • Přezkoušení propojovacích modulů
 • Přezkoušení bezpečnostních modulů

ZKONTROLOVAT AKTUÁLNÍ ZÁSOBY | ROBOTIKA

Oprava robotové elektroniky