Opravy servoměničů

UNIS Group má velké zkušenosti s opravou servoměničů. Proces opravy se zaměřuje na funkčnost těchto prvků

 • Napájecí zdroje
 • Propojovací moduly
 • Polohovací moduly
 • Rozhraní průmyslové komunikace
 • Zpětná vazba
 • Vstupy/výstupy

Je-li to možné, opravený měnič je řádně otestován. Na opravu poskytujeme až dvouletou záruku.

Testování servoregulátorů zahrnuje:

 • Přezkoušení propojovacích modulů
 • Přezkoušení komunikačních připojení
 • Přezkoušení jmenovitého výkonu, pokud máme k dispozici motor. Není-li motor k dispozici, měnič je přezkoušen částečně
 • Přezkoušení zpětné vazby měniče pomocí enkodérového simulátoru
 • Přezkoušení modulu V/V, jsou-li instalovány

ZKONTROLOVAT AKTUÁLNÍ ZÁSOBY | POHONY

Opravy servoměničů