Prohlášení

Prohlížením webové stránky firmy UNIS Group a informací, které jsou na ní uvedeny, potvrzujete svůj souhlas s následujícími podmínkami. Informace na této webové stránce jsou obecné a mohou se změnit bez předchozího upozornění. Firma UNIS Group tuto stránku vytvořila a udržuje s maximální možnou péčí. Nemůže však zaručit přesnost a úplnost uvedených informací ani jejich aktuálnost. Firma UNIS Group se necítí zavázána aktualizovat informace nebo opravovat chyby. V této souvislosti firma UNIS Group výslovně odmítá jakoukoliv zodpovědnost. Z uvedených informací nelze odvozovat žádná práva.

Firma UNIS Group negarantuje ani to, že bude tato webová stránka fungovat bezchybně a bez přerušení. Firma UNIS Group nebo oprávněná strana si vyhrazuje všechna práva týkající se informací uvedených na webové stránce firmy UNIS Group (včetně textů, grafických materiálů a log). Ve vztahu k těmto informacím nezískáváte žádnou formu licence kromě toho, co je nezbytně nutné pro prohlížení webové stránky firmy UNIS Group online. Konkrétně, bez výslovného písemného souhlasu firmy UNIS Group není povoleno kopírovat obsah webové stránky firmy UNIS Group, reprodukovat jej nebo jej jakýmkoliv způsobem zpřístupňovat třetí straně. Tato webová stránka firmy UNIS Group a toto ustanovení o autorských právech a odmítnutí odpovědnosti se řídí nizozemským právem.