Proces opravy a testování

UNIS Group provádí profesionální a rychlé opravy, které probíhají v následujících krocích.

Proces opravy

Po obdržení dílu do opravy je třeba díl nejdříve vyčistit. Po vyčištění a odsouhlasení cenové nabídky ze strany zákazníka začneme díl opravovat.

Základem každé opravy je výměna nefunkčních součástek a vybraných funkčních součástek, které časem ztrácejí své parametry. Nepodaří-li se závadu vyrešit výměnou těchto součástek, provede se za účelem nalezení příčiny chyby komplexní analýza závady zařízení.

Je-li to možné, díl se po dokončení opravy otestuje.