Proces opravy a testování

UNIS Group provádí profesionální a rychlé opravy, které probíhají v následujících krocích.

Proces opravy

Po obdržení dílu do opravy je treba díl nejdríve vycistit. Po vycištení a odsouhlasení cenové nabídky ze strany zákazníka zacneme díl opravovat.

Základem každé opravy je výmena nefunkcních soucástek a vybraných funkcních soucástek, které casem ztrácejí své parametry. Nepodarí-li se závadu vyrešit výmenou techto soucástek, provede se za úcelem nalezení príciny chyby komplexní analýza závady zarízení.

Je-li to možné, díl se po dokoncení opravy otestuje.