Vybavení

K provádení kvalifikovaných analýz a oprav mají naši technici k dispozici profesionální vybavení.

Pro analýzy používáme tato zařízení:

  • Curve tracer (přístroj pro generování voltampérové charakteristiky součástek)
  • Osciloskop
  • Multimetr
  • Kalibrátor
  • Infračervená kamera

Pro opravy používáme tato zařízení:

  • Stanice pro opravu BGA obvodu
  • Horkovzdušné zařízení pro odstranění a výměnu SMD komponent
  • Profesionální pájecí zařízení